PRZEDSZKOLE PRELUDIUM
ul. Niepołomicka 22A GDAŃSK
Tel: 602-410-339


KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA


* wymagane informacje

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Przedszkola Preludium od dnia*:

DANE OSOBOWE DZIECKA*:

Data urodzenia:


Adres zameldowania dziecka*:


Adres zamieszkania dziecka:DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ*:
KONTAKT:DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO*:
KONTAKT:Czy oboje rodzice/opiekunowie posiadają pełne prawa rodzicielskie wobec dziecka*?


Informacje dotyczące dziecka:
1. Czy dziecko uczęszczało do żłobka*?
Czy dziecko uczęszczało do przedszkola*?
Jeśli tak

- jak to znosiło?
2. Czy chętnie zostaje z opiekunami?*
3. Czy ma rodzeństwo?*

4. Czy potrafi samodzielnie*:
- ubrać się?
- skorzystać z toalety?
- zjeść posiłek?

Wszystkie odpowiedzi są wymagane z wyjątkiem pytań 5, 6, 7.