nutki
PRZEDSZKOLE   PRELUDIUM

OFERTA

Organizacja pracy
Przedszkole Preludium jest niepubliczną placówką oświatową o profilu muzycznym. Otaczamy opieką dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Opieka jest organizowana w godzinach od 6:30 do 17:00 w dni powszednie. Przedszkole jest prowadzone w budynku zapewniającym dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

Nauczyciele
Zajęcia przedszkolne są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, spełniającą wymogi prawa oświatowego. Do prowadzenia zajęć dodatkowych zatrudniani są nauczyciele specjaliści.

Metody
Przedszkole ma profil muzyczny, z głównym naciskiem nie na suchą naukę, ale na stymulowanie rozwoju dzieci poprzez różnorodne zajęcia muzyczne, muzyczno-ruchowe, językowe i plastyczne. Podstawą programu wychowawczo-edukacyjnego jest edukacja przez muzykę. Muzyka bowiem stanowi w nim oś integrującą wszystkie działania edukacyjne.
W pracy przedszkola wykorzystywane są elementy różnorodnych metod pedagogicznych sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dziecka, przy położeniu nacisku na kreatywność i rozwijanie zdolności i talentów dzieci:
  • zajęcia muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem zasad Carla Orffa i Jacquesa Dalcroze’a, czyli edukacja muzyczna oparta na ruchu, śpiewie i grze na prostych instrumentach perkusyjnych, to edukacja kierowana nie tylko do dzieci uzdolnionych muzycznie, ale do wszystkich dzieci, jej głównym celem jest kształcenie przyszłych odbiorców muzyki;

  • Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz to metoda aktywizowania rozwoju psychomotorycznego, należy do metod edukacji i terapii angażujących uczenie się polisensoryczne; aktywizuje funkcje uczestniczące w procesie czytania i pisania oraz współdziałanie między nimi, czyli integrację wzrokowo-słuchowo-dotykowo-kinetyczno-ruchową;

  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to system ćwiczeń, który ma zastosowanie we wspomaganiu prawidłowego rozwoju dzieci i korygowaniu jego zaburzeń, posługiwanie się ruchem jest narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka; opracowany przez Weronikę Sherborne system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi w trakcie tzw. "baraszkowania".