nutki
PRZEDSZKOLE   PRELUDIUM

ZAJĘCIA MUZYCZNE

Zajęcia rytmiki/ zajęcia muzyczno-ruchowe są prowadzone przez nauczycielkę z wyższym wykształceniem muzycznym i pedagogicznym, a także z wieloletnim doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi. Zajęcia te odbywają się 3 razy w tygodniu.
Podczas zajęć muzycznych wykorzystywane są metody pedagogiczne Carla Orffa, Edwarda E. Gordona, Jacquesa Dalcroze’a, a także doświadczenia wzorujących się na nich innych muzyków i wreszcie własne, kilkunastoletnie doświadczenie nauczycielki prowadzącej zajęcia, zdobyte w czasie pracy w przedszkolach Gdańska i okolic.
Zajęcia muzyczne są tak prowadzone, aby uwzględnić naturalny rytm uwagi i dekoncentracji, wzmożonej siły i jej utraty u dzieci. Takie przeplatanie zajęć trudniejszych - łatwiejszymi, intensywniejszych - łagodniejszymi, utrzymuje dzieci w ciągłym zainteresowaniu zajęciami, a w rezultacie daje wiele korzyści w postaci radosnego uczestnictwa dzieci w zajęciach i ich osiągnięć muzycznych.