nutki
PRZEDSZKOLE   PRELUDIUM

ZAPISY

Zgoda na przetwarzanie danych:

Zawarte w zgłoszeniu informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny są zebrane w celu rekrutacji oraz szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach i poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępniane tylko pracownikom Przedszkola Preludium, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. Podanie tych danych jest dobrowolne.

Wypełniając formularz wyrażam zgodę na zebranie i przetwarzanie danych o dziecku i jego rodzinie zawartych w zgłoszeniu do Przedszkola Preludium.

Formularz zgłoszeniowy